פרטי פעולה
פרטי לקוח
תשלום
נסח הטאבו זה מסמך משפטי שפתוח לציבור לכל מי שיבקש לעיין בו.
אם אתם עומדים לקנות דירה, חשוב להוציא נסח טאבו. והכי כדאי לעשות זאת עוד בתחילת המשא ומתן, משום שלעיתים קרובות מתגלות בעיות שעדיף להתמודד איתן מוקדם ולא מאוחר.
כדי לקבל נסח טאבו צריך להצטייד בגוש וחלקה ,אם אין לכם גוש וחלקה ניתן לקבל נסח טאבו לפי כתובת הנכס.
גם לאלה שמוכרים דירה חשוב להוציא נסח טאבו. כדי לוודא שאין על דירתכם עיקולים שנרשמו ללא ידיעתכם.
אם אתם קונים דירה בבית משותף, כדאי שלא תסתפקו רק בנסח טאבו מקוון, אלא תבקשו גם תשריט בית משותף שניתן גם כן לקבלו לאמייל תוך מספר שעות.
נסח טאבו זה המסמך החשוב ביותר שבעל דירה חייב שיהיה ברשותו
מעתה ביוכלתכם לקבל נסח רישום ולהגיש כל מסמך לכל לשכות רשם המקרקעין בארץ
ולקבל נסח טאבו ישיר לאמייל לפקס בדואר או בשליחות עד הבית
ללא צורך לצאת מהמקלדת או הנייד שלך
נסח טאבו מפרט את תמצית הזכויות בנכס מקרקעין הרשומות בפנקסי לשכת רישום מקרקעין בטאבו,
ובין היתר מצויין באיזה סוג של נכס מדובר, גודלו, מי בעלי הנכס, מי התחייב לרכוש אותו, מתי הוא נרכש והאם קיימת לגביו הגבלה משפטית כלשהי.
האדמות בישראל מחולקות לגושים וחלקות, וכשמדובר במקרקעין משותפים כמו בית משותף או מתחם חנויות יש גם תת חלקה.
לכל שאלה אנא התקשרו.
תשריט בית משותף מגדיר את הבעלות של כל היחידות בבית משותף לדוגמא דירה או חנות
תשריט בית משותף ימנע ויכוח בין שכנים לגבי הבעלות של כל חניה בבניין
לכל מבנה שיש בו משתי יחידות ויותר צריך להיות תשריט דירה שמגדיר מה של מי.
פרטים מזהים של החלקה: גוש חלקה שטח חלקה וכתובת נכס.
פרטים על המבנה: מספר המבנים מהם מורכבת החלקה, מספר הקומות בכל מבנה, סה"כ הדירות בכל מבנה, וסה"כ התת חלקות בחלקה.
התשריט כולל פרטים על הדירות ותיאור של כל דירה – מספר קומה, שטח הדירה שטח הצמדות שמשויכות לדירה כמו חניה, מחסן, גג גינה וכדומה
התשריט מכיל מספור של הדירות וסימון באותיות של החניות והמחסנים או כל הצמדה אחרת הצמודה לדירה כדי שיזהו אותה בתשריט.
התשריט יכלול את תרשים הסביבה עליו מסומנת החלקה בקנ"מ של 1:1250
התשריט כולל תרשים חלקה בקנ"מ של 1:250 ובה תחומים גבולות החלקה בצבע על החלקה והמבנה גבולות אורך ורוחב.
אם בחלקה יש שטח שמיועד להעברה או לשימוש או לחכירה של רשות מקומית כגון עיריה או מועצה לפי הוראות חוק התיכנון והבניה התשכ"ה-1965 לצורכי דרך או שטח ציבורי פתוח יסומן בצבע אדום עם מידות אורך או רוחב וסה"כ השטח תוך ציון "שטח ציבורי פתוח" או ציון אחר לפי השימוש התשריט כולל זיקות הנאה כזכות מעבר או זכות שימוש.
תרשים הדירות נערך בקנ"מ של 1:100 תוך ציון כיוון צפון.
שמאים יבקשו תשריט בניין משותף לצורך רישום משכנתה
המשטרה תבקש תשריט חניוצ בטאבו כדי לסלק רכב שחונה בחניה שלכם
תשריט בית משותף הזמנה ניתן לבצע פה באתר ,לפעמים נקרא תשריט או תסריט
נא לשים לב שתשריט בית משותף שונה מתשריט חלוקה של מגרש
לאחר הזמנת תיק בית משותף תקבל יחד עם התשריט תקנון בית משותף וצו רישום בית משותף אנחנו כאן בשבילכם ונשמח לעזור.
מחירון
שרותתאורכמה זמןדרושאגרהמחיר
נסח חברה מלא ומעודכן הכולל שם החברה, מספר חברה, כתובת, פרטי בעלי מניות, מנהלי חברה, אגרות חוב, שעבודים וכו'.מיידימספר ח"פ (חברה פעילה)1125
כל תיק החברה ישלח לאמייל תוך מספר שעות ( כולל תעודת התאגדות ותקנון החברה)24 שעותמספר ח"פ ואמייל3785
צילום תקנון חברה ברשם החברות האגרה תוכפל כפול מספר הדפים בתקנון. התקנון המאומת ישלח בפקס אמייל ולבית הלקוח ,(את מספר הדפים ניתן לדעת רק לאחר ההזמנה).כשבועייםמספר ח"פ3785
העתק תעודת שינוי שם של חברה מקורית או תעודת שינוי שם משוחזרת מרשם החברות. ישלח בפקס אמייל ובדואר.כשבועייםמספר ח"פ11100
פתיחה ורישום חברה חדשה צריך לתת שם חלופי במידה והשם שנבחר תפוס או לא חוקיכ 24 שעות בימי הפעילותמספר ח"פ2640250
עיון ברשם החברות (צילום תיק חברה ברשם החברות בתוספת של 2 שח אגרה לכל דף צילום ותוספת 4 שח לכל דף אימות צילום ישלח בפקס אמייל ובדואר את מספר הדפים ניתן לדעת רק לאחר ההזמנהכשבועייםמספר ח"פ49150
העתק תעודת התאגדות של חברה מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת מרשם החברות. ישלח בפקס אמייל ובדואר.24 שעותמספר ח"פ3785
העתק תעודת התאגדות ותקנון מאומת מרשם החברות בתוספת של 4 שח אגרה לכל דף ,ישלח בפקס אמייל ובדואר את מספר הדפים בתקנון החברה ניתן לדעת רק לאחר ההזמנה24 שעותמספר ח"פ3785
שינוי שם להתאגדות חברה בעמ קיימתכ 24 שעות בימי הפעילותהחלטת האסיפה הכללית על שינוי שם החברה או הודעת נושא משרה 1.על ההודעה לכלול תאריך החלטה. 2.ההודעה צריכה להיחתם על ידי נושא משרה בחברה (כהגדרתו בסעיף 39 לחוק החברות) בציון שמו ותפקידו. 250
איתור מספר חברה (מספר ח"פ) על פי שם החברהשעה עד כ 24 שעותמספר ח"פ 30
איתור שם חברה לפי מספר חברה (ח.פ)מיידי עד כ 24 שעותשם חברה 30
פירוק חברהכחודשמסמכי פירוק חברה 
הגשת דוח שנתי לחברה מפירה (טופס 5) .לאחר תשלום אגרות שנתיותכשבועיים  250
שתף