פרטי פעולה
פרטי לקוח
תשלום
נסח הטאבו זה מסמך משפטי שפתוח לציבור לכל מי שיבקש לעיין בו.
אם אתם עומדים לקנות דירה, חשוב להוציא נסח טאבו. והכי כדאי לעשות זאת עוד בתחילת המשא ומתן, משום שלעיתים קרובות מתגלות בעיות שעדיף להתמודד איתן מוקדם ולא מאוחר.
כדי לקבל נסח טאבו צריך להצטייד בגוש וחלקה ,אם אין לכם גוש וחלקה ניתן לקבל נסח טאבו לפי כתובת הנכס.
גם לאלה שמוכרים דירה חשוב להוציא נסח טאבו. כדי לוודא שאין על דירתכם עיקולים שנרשמו ללא ידיעתכם.
אם אתם קונים דירה בבית משותף, כדאי שלא תסתפקו רק בנסח טאבו מקוון, אלא תבקשו גם תשריט בית משותף שניתן גם כן לקבלו לאמייל תוך מספר שעות.
נסח טאבו זה המסמך החשוב ביותר שבעל דירה חייב שיהיה ברשותו
מעתה ביוכלתכם לקבל נסח רישום ולהגיש כל מסמך לכל לשכות רשם המקרקעין בארץ
ולקבל נסח טאבו ישיר לאמייל לפקס בדואר או בשליחות עד הבית
ללא צורך לצאת מהמקלדת או הנייד שלך
נסח טאבו מפרט את תמצית הזכויות בנכס מקרקעין הרשומות בפנקסי לשכת רישום מקרקעין בטאבו,
ובין היתר מצויין באיזה סוג של נכס מדובר, גודלו, מי בעלי הנכס, מי התחייב לרכוש אותו, מתי הוא נרכש והאם קיימת לגביו הגבלה משפטית כלשהי.
האדמות בישראל מחולקות לגושים וחלקות, וכשמדובר במקרקעין משותפים כמו בית משותף או מתחם חנויות יש גם תת חלקה.
לכל שאלה אנא התקשרו.
תשריט בית משותף מגדיר את הבעלות של כל היחידות בבית משותף לדוגמא דירה או חנות
תשריט בית משותף ימנע ויכוח בין שכנים לגבי הבעלות של כל חניה בבניין
לכל מבנה שיש בו משתי יחידות ויותר צריך להיות תשריט דירה שמגדיר מה של מי.
פרטים מזהים של החלקה: גוש חלקה שטח חלקה וכתובת נכס.
פרטים על המבנה: מספר המבנים מהם מורכבת החלקה, מספר הקומות בכל מבנה, סה"כ הדירות בכל מבנה, וסה"כ התת חלקות בחלקה.
התשריט כולל פרטים על הדירות ותיאור של כל דירה – מספר קומה, שטח הדירה שטח הצמדות שמשויכות לדירה כמו חניה, מחסן, גג גינה וכדומה
התשריט מכיל מספור של הדירות וסימון באותיות של החניות והמחסנים או כל הצמדה אחרת הצמודה לדירה כדי שיזהו אותה בתשריט.
התשריט יכלול את תרשים הסביבה עליו מסומנת החלקה בקנ"מ של 1:1250
התשריט כולל תרשים חלקה בקנ"מ של 1:250 ובה תחומים גבולות החלקה בצבע על החלקה והמבנה גבולות אורך ורוחב.
אם בחלקה יש שטח שמיועד להעברה או לשימוש או לחכירה של רשות מקומית כגון עיריה או מועצה לפי הוראות חוק התיכנון והבניה התשכ"ה-1965 לצורכי דרך או שטח ציבורי פתוח יסומן בצבע אדום עם מידות אורך או רוחב וסה"כ השטח תוך ציון "שטח ציבורי פתוח" או ציון אחר לפי השימוש התשריט כולל זיקות הנאה כזכות מעבר או זכות שימוש.
תרשים הדירות נערך בקנ"מ של 1:100 תוך ציון כיוון צפון.
שמאים יבקשו תשריט בניין משותף לצורך רישום משכנתה
המשטרה תבקש תשריט חניוצ בטאבו כדי לסלק רכב שחונה בחניה שלכם
תשריט בית משותף הזמנה ניתן לבצע פה באתר ,לפעמים נקרא תשריט או תסריט
נא לשים לב שתשריט בית משותף שונה מתשריט חלוקה של מגרש
לאחר הזמנת תיק בית משותף תקבל יחד עם התשריט תקנון בית משותף וצו רישום בית משותף אנחנו כאן בשבילכם ונשמח לעזור.
מחירון
שרותתאורכמה זמןדרושאגרהמחיר
הזמנת שטר שמופיע בנסח טאבו יש לצרף יפוי כח לטובת השליח שיבצע את ההזמנה יפוי כח חתום ע"י עו"ד צילום תעודת עו"ד ,גוש חלקה מספר שטר ברחובות צריך שהיפוי כח יהיה מודפס ללא כתב יד עדיף לצרף צילום נסח טאבו עם עיגול מסביב לשטר המבוקשכשבועייםיפוי כח,גוש חלקה ,מספר שטר7799
ביטול משכנתא בטאבו (ללא אגרה)כ 24 שעות בימי הפעילותאישור מהבנק+צילום תז+הרשאה 99
רישום משכנתאכ 24 שעות בימי הפעילותיפוי כח מבעל המשכנתא לטובת עו"ד , יפוי כח מהעו"ד לטובת השליח , צילום של תעודת העו"ד ,5 עותקים מהבנק של שטר משכנתא חתומים עי הבנק , טופס בקשה לרישום משכנתא והחל מיום 2/3/14 לכל רישום משכנתא יש לצרף אישור עיריה(חובות ארנונה)בתוקף159150
רישום התחייבות של בעל זכות במקרקעין לעשות עסקה או להימנע מעשיית עסקהכ 24 שעות בימי הפעילותהסכם+בקשה+יפוי כח159150
מחיקת התחייבות של בעל זכות במקרקעין לעשות עסקה או להימנע מעשיית עסקהכ 24 שעות בימי הפעילותהסכם+בקשה+יפוי כח10899
רישום התחייבות של בעל זכות במקרקעין לעשות עסקה או להימנע מעשיית עסקהכ 24 שעות בימי הפעילות2 העתקים מהבנק (נייר מיוחד)159150
מחיקת הערת אזהרה על פי בקשת הצדדים, מחיקת התחייבות של בעל זכות במקרקעין לעשות עסקה או להימנע מעשיית עסקהכ 24 שעות בימי הפעילות2 העתקים מהבנק (נייר מיוחד)10899
רישום ירושהכ 24 שעות בימי הפעילותצו ירושה,צילום ת"ז+ יפויי כח נוטריוני159150
רישום עסקת מכרמספר שעות עד 24 שעות ,למעט חריגיםמס רכישה,מס שבח, מס מכירה,אישו3785
רישום בקשהכ 24 שעות בימי הפעילותיפוי כח מבעל המשכנתא לטובת עו"ד , יפוי כח מהעו"ד לטובת השליח , צילום של תעודת העו"ד ,5 עותקים מהבנק של שטר משכנתא חתומים עי הבנק , טופס בקשה והחל מיום 2/3/14 לכל רישום יש לצרף אישור עיריה(חובות ארנונה)בתוקף2899
העברת זכות שכירותכ 24 שעות בימי הפעילותיפוי כח מבעל המשכנתא לטובת עו"ד , יפוי כח מהעו"ד לטובת השליח , צילום של תעודת העו"ד ,5 עותקים מהבנק של שטר משכנתא חתומים עי הבנק , טופס בקשה והחל מיום 2/3/14 לכל רישום יש לצרף אישור עיריה(חובות ארנונה)בתוקף 99
שתף